Vertalen is en blijft maatwerk. Elke aanvraag is anders en elke klant heeft z’n eigen wensen en verwachtingen. In deze reeks willen we dan ook een aantal thema’s bespreken die vaak terugkomen in vragen van klanten. Zo hopen we een beter inzicht te geven in onze werking. Deze week bekijken we machinevertalingen.

Machinevertaling: zin of onzin?

Veel mensen hebben de mond vol van machinevertaling. Steeds meer klanten vragen ook expliciet om met machinevertaling te werken, zeker sinds het opmerkelijke succes van Chatbots zoals ChatGPT. De resultaten die bepaalde vertaalsoftware kan voorleggen, zijn op het eerste gezicht indrukwekkend. Wijzelf zijn echter koele minnaars van het machinevertalen. Zo zien we heel vaak vertalingen die op het eerste gezicht goed lijken, maar bij nader inzien (sterk) inhoudelijk afwijken van het origineel. Ook qua terminologie leveren machinevertalingen vaak problemen. Eenzelfde woord wordt vaak op verschillende manieren vertaald in eenzelfde tekst. Een lezer loopt helemaal verloren als het de ene keer gaat over “Raad van Bestuur” en de volgende keer over “Raad van Toezicht”. Veel machinevertalingen lezen ook erg stroef en letterlijk en ontberen een creatieve toets, wat de leesbaarheid natuurlijk niet bevordert. En dat is tenslotte toch waar het om draait: willen mensen uw teksten lezen? Ze worden immers niet gelezen door machines, maar door mensen… Een laatste bekommernis is ook de vertrouwelijkheid: uw teksten worden volledig doorgestuurd. Wat er nadien mee gebeurt, weet niemand.

Machinevertaling: weet wat u koopt!

Begrijp ons echter niet verkeerd, machinevertaling heeft z’n plaats. Bijvoorbeeld om grote volumes op heel korte termijn te kunnen vertalen. Maar voor veel teksten zouden we dit niet aanbevelen. Neem dit zeker mee in de afweging van onze offertes (of die van andere potentiële leveranciers). Sommige vertaalbureaus gebruiken immers machinevertaling zonder dat de klant dit weet en dus zonder dat de klant heeft kunnen nadenken over de risico’s. Overweegt u toch het gebruik van machinevertaling voor uw teksten, geef dat dan zeker aan en dan kunnen we dit bespreken.

Onze werkwijze

Onze kwaliteitsgarantie bestaat niet enkel uit een snelle dienstverlening, maar ook uit foutloze vertalingen en revisies. Hiervoor maken wij gebruik van zowel menselijke als digitale hulpmiddelen. Ten eerste worden alle vertalingen en revisies uitgevoerd door native speakers, wat al een goede kwaliteitsgarantie oplevert. Elke vertaling of revisie bestaat steeds uit dezelfde drie stappen:

  1. Vertaling of revisie door een native speaker
  2. Controle van de vertaling/revisie door een tweede native speaker
  3. Laatste kwaliteitscontrole door de project manager

U ziet dat na elke vertaling of revisie door een moedertaalspreker steeds een tweede, onafhankelijke controle gebeurt door een andere native speaker. Deze leest de vertaling of revisie dan nog eens na op spel- en begripsfouten en kijkt of er geen grammaticale onjuistheden in de tekst zijn geslopen. Tenslotte worden de finale vertalingen of revisies nog een laatste keer nagekeken door Toon Gevaert om zeker te zijn dat alles voldoet aan onze strenge normen, alvorens de vertalingen of revisies naar de klant vertrekken. Deze aanpak met drie stappen garandeert steeds een vlekkeloos resultaat.

Qua digitale hulpmiddelen werken wij ook met de meest recente software, in de vorm van vertaaltools (MemoQ). Deze tools zijn niet langer de “domme” vertaalgeheugens uit het verleden, maar bieden verschillende mogelijkheden voor kwaliteitsbewaking die de menselijke vertaler of revisor helpen. Zo bieden ze een functie voor het automatisch opzoeken van termen in databanken van de Europese Unie of in medische woordenboeken. Ze controleren ook automatisch of alle cijfers en eigennamen correct zijn overgezet. Tenslotte bewaken ze ook de consequente vertaling van bepaalde termen, zodat hetzelfde woord steeds op dezelfde manier wordt vertaald. U merkt dat deze hulpmiddelen veel verder gaan dan de  klassieke spellingscontrole.

We werken dus met een duidelijk en gestandaardiseerd proces: menselijke vertaling door moedertaalspreker 1 gevolgd door een revisie door moedertaalspreker 2 en een laatste controle door de Project Manager. De digitale kwaliteitscontrole zorgt ervoor dat wij een sluitende kwaliteitsgarantie kunnen bieden, tegen een aanvaardbare prijs.

Vertaling nodig? Contacteer Buro-T

U merkt het, bij Buro-T weten we wat kwaliteit is en hoe we die kunnen garanderen. Hebt u een dringende vertaling nodig? Neem dan zeker contact op met ons. Per e-mail gaat het snelst en dan kunt u de tekst als bijlage toevoegen. We zijn te bereiken op: toon@buro-t.be!