Zaken doen in het buitenland heeft heel wat voeten in de aarde als onderneming of particulier. De nieuwe app “eLegalization” helpt alvast om de administratieve last te verlichten.

Legalisaties & apostilles vroeger: traag en duur

Om een apostille op een vertaling te krijgen, moesten vertalingen vroeger meerdere stappen doorlopen. De eerste stap bestond erin de vertaling te maken en er de handtekening en stempel van de beëdigd vertaler op aan te brengen. Voor vertalingen binnen België was dit voldoende. Als de vertalingen echter in het buitenland gebruikt werden, moesten er nog heel wat stappen gezet worden. De tweede stap was dat de vertaling naar Brussel ging, naar de FOD Justitie. Daar werd opnieuw een handtekening en stempel op de vertaling geplaatst. De derde stap was dan het verkrijgen van een apostille. Daarvoor moesten de documenten opnieuw naar Brussel, dit keer naar de FOD Buitenlandse Zaken.

Legalisaties & apostilles nu: kinderspel bij Buro-T

Vanaf 1 december 2022 is er echter een nieuwe omzendbrief die al dit heen- en weergeloop overbodig maakt, als de vertaler over de juiste kwalificaties en machtigingen beschikt. Nu hoeven de documenten enkel nog een digitale handtekening te krijgen en zijn ze onmiddellijk klaar voor gebruik in het binnenland. Een apostille nodig? Buro-T kan de vertaling rechtstreeks uploaden naar de servers van de FOD Buitenlandse Zaken. Per document dat gelegaliseerd moet worden, maken we een dossier aan. Hierna krijgen de documenten een apostille en is alles digitaal beschikbaar. Vaak nog dezelfde dag.

Beëdigde vertalingen? Een adres!

Bent u dus van plan de statuten of oprichtingsakte van uw vennootschap te laten vertalen of hebt u een akte die vertaald moet worden? Neem vandaag nog contact op met ons en we brengen het zo snel mogelijk in orde!