In deze rubriek vertellen we u graag iets meer over de verschillende klanten van Buro-T. Als vertaal- en tolkbureau zijn we natuurlijk trots op alle onze klanten. Over de jaren hebben we samengewerkt met enkele van de meest innovatieve en inspirerende bedrijven ter wereld. Onze klanten variëren van start-ups tot gevestigde ondernemingen, die ons allemaal hun meertalige communicatiebehoeften hebben toevertrouwd. Door onze unieke aanpak en oplossingen op maat hebben we hen kunnen helpen hun doelen te bereiken. In deze rubriek willen we enkele succesverhalen met u delen en u een kijkje geven in hoe Buro-T werkt en wat ons zo bijzonder maakt.

In deze bijdrage nemen we een kijkje in het AZ Sint-Jan ziekenhuis uit Brugge. Het ziekenhuis is het grootste ziekenhuis van de regio en biedt een breed scala aan medische diensten aan, waaronder acute zorg, chirurgie, oncologie, cardiologie, neurologie, geriatrie en pediatrie. Campus Sint-Jan is de grootste campus van drie, met meer dan 1000 bedden en meer dan 4000 medewerkers.

Het AZ Sint-Jan ziekenhuis is een modern en innovatief ziekenhuis met state-of-the-art apparatuur en technologieën. Het heeft ook een internationale reputatie op het gebied van medische innovatie en onderzoek en heeft verschillende samenwerkingsverbanden met andere zorginstellingen en onderzoekscentra over de hele wereld. Als onderdeel van deze internationale samenwerking speelt accreditatie een belangrijke rol.

Accreditatie in de zorg

Bij accreditatie komt een externe, onafhankelijke organisatie de kwaliteit van de dienstverlening van een zorginstelling, zoals een ziekenhuis, beoordelen en certificeren. Accreditatie is dus een belangrijk instrument om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Door de externe en onafhankelijke beoordeling van de zorginstelling worden verbeterpunten geïdentificeerd en kan de zorginstelling gericht werken aan kwaliteitsverbetering. Door accreditatie kan een ziekenhuis ook laten zien dat het voldoet aan bepaalde normen en standaarden op het gebied van patiëntveiligheid, zorgkwaliteit en organisatie. Dit kan leiden tot meer vertrouwen van patiënten en zorgverzekeraars.

Zoals vermeld zijn het (voorlopig nog) vaak buitenlandse instanties die ziekenhuizen accrediteren, al beweegt er heel wat op dit vlak. Het AZ Sint-Jan heeft hierbij gekozen voor het Amerikaanse JCI en het Duitse DGU.

Joint Commission International (JCI)

JCI heeft een accreditatieprogramma ontwikkeld dat is gebaseerd op internationaal erkende standaarden voor patiëntenzorg en patiëntveiligheid. Het accreditatieprogramma is gericht op het bevorderen van kwaliteit en patiëntveiligheid in ziekenhuizen door het stellen van normen en eisen op verschillende gebieden, zoals klinische zorg, patiëntveiligheid, patiëntenrechten, governance en leiderschap, medewerkersbeleid en -management, en faciliteiten.

Het JCI-accreditatieprogramma omvat een uitgebreide beoordeling van de zorginstelling, waaronder on-site inspecties en evaluatie van de prestaties van de instelling op basis van de vastgestelde normen en eisen. Als een zorginstelling voldoet aan de JCI-normen en -eisen, wordt het geaccrediteerd en ontvangt het een certificaat. Dit certificaat slaat op de werking van het ziekenhuis als geheel of op specifieke diensten. Het AZ Sint-Jan heeft dit traject met succes doorlopen.

Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGU)

“DGU” staat voor “Deutsche Gesellschaft für Unfallchirurgie”, de Duitse vereniging voor traumatologie en orthopedie. Het DGU heeft een netwerk uitgebouwd van ziekenhuizen en traumacentra die gespecialiseerd zijn in de behandeling van patiënten met ernstig letsel, zoals traumatisch hersenletsel, ernstige bloedingen en meervoudige trauma’s. Het netwerk omvat in totaal ongeveer 700 ziekenhuizen en traumacentra in heel Europa.

Het DGU Traumanetzwerk heeft als doel om de kwaliteit van de zorg voor patiënten met ernstige letsels te verbeteren en de samenwerking tussen verschillende ziekenhuizen en traumacentra te bevorderen.

De ziekenhuizen en traumacentra die deel uitmaken van het DGU Traumanetzwerk zijn verplicht om te voldoen aan bepaalde normen en richtlijnen. Ze moeten bijvoorbeeld beschikken over gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen, geavanceerde apparatuur en technologieën en voldoende ervaring in de behandeling van traumatisch letsel.

Rol van een vertaalbureau bij audits

Beide buitenlandse organisaties vragen allerlei documenten op om de werking van het ziekenhuis te kunnen doorlichten. Het gaat dan om beleidsdocumenten, procedures, protocollen, organigrammen en andere interne documenten. Deze moeten natuurlijk correct vertaald worden om begrijpelijk te zijn voor de buitenlandse organisaties.

Voor deze vertalingen doet het ziekenhuis een beroep op Buro-T. We hebben de afgelopen jaren immers diepgaande expertise opgebouwd over de werking van ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland. We hebben niet minder dan 50 verschillende audits in meer dan 15 verschillende Vlaamse ziekenhuizen begeleid. Zo kwamen we op heel wat unieke plekken (operatiekwartier, apotheek, laboratoria, nucleaire geneeskunde, etc.) en deden we enorm veel kennis en ervaring op.

Die expertise komt uitstekend van pas bij de vertaling van documenten over ziekenhuizen. Deze bevatten immers heel wat acroniemen, jargon en verwijzingen naar de interne werking. Aangezien we de afgelopen jaren meer dan 5 miljoen woorden vertaald hebben voor ziekenhuizen is dit echter geen probleem voor Buro-T. We leveren dus een dienst van onschatbare waarde door de interne documenten snel en nauwkeurig in meerdere talen te vertalen, zodat externe organisaties de werking van het ziekenhuis grondig kunnen onderzoeken.

Audits en tolken

De organisaties volstaan niet met enkel een analyse van de documenten, ze sturen vaak ook auditeurs ter plekke om poolshoogte te nemen van de praktijk. Hiervoor is het gebruik van tolken dan ook aangewezen.

De tolken ondersteunen de communicatie tussen de auditeurs en ziekenhuismedewerkers. Ze vertalen hiertoe de gesproken boodschappen, maar doen ook meer dan dat. Ze helpen ook bij het interpreteren van culturele nuances. Tolken hebben een diepgaande kennis van de cultuur en gebruiken van de taalgemeenschappen die ze bedienen. Ze kunnen dus helpen bij het interpreteren van culturele nuances die anders misschien verloren zouden gaan.

Daarnaast bieden ze ook context en verduidelijking en kunnen ook helpen bij het interpreteren van non-verbale communicatie, zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal, die anders misschien niet begrepen zouden worden.

Buro-T kiest hiervoor de geknipte profielen en zoekt tolken met wie de klanten een “klik” hebben. Op basis van 20 jaar ervaring kunnen we ons sterk maken dat we voor elke opdracht de juiste tolk kunnen vinden. Iedere opdracht is immers anders en de verwachtingen van elke klant zijn anders.

Conclusie

Is uw organisatie ook trots op de kwaliteit die jullie bieden? Wilt u dit ook bevestigd zien als onderdeel van een accreditatieproces? Naast accreditatie in ziekenhuizen hebben we trouwens ook uitvoerige ervaring met audits in de landbouw, productie of klinische onderzoeken. Aarzel dus niet en neem contact op met Buro-T.