Beëdigde vertalingen – Update juni 2021

Onze wereld is het afgelopen jaar sterk veranderd, maar het leven gaat door, ondanks dat vreselijke virus: mensen huwen nog steeds, kopen een eigendom in het buitenland of willen emigreren. De bijhorende aankoopakte, compromis, statuten, geboorteakte of huwelijksakte of het visum, bewijs van ongehuwde staat of ander documenten moeten dan vaak vertaald worden naar het Engels, Frans, Spaans, Duits of een andere, meer exotische taal. De procedure hiervoor is het afgelopen jaar ingrijpend veranderd en daarom zetten we de zaken graag nog even duidelijk op een rij. De belangrijkste vraag is: voor wie is de vertaling van het document bestemd? Is de vertaling bedoeld voor gebruik binnen België? Of wenst u de vertaling te gebruiken in het buitenland?

Gebruik binnen België

Goed nieuws! Voor vertalingen die je binnen België wil gebruiken is de procedure sterk vereenvoudigd. Enkel de stempel van de vertaler volstaat. Als je dus een buitenlandse geboorteakte wil laten registreren in België of een diploma wil laten erkennen, kan de vertaler er een stempel op zetten om de vertaling rechtsgeldig te maken. Dit is goed nieuws want de oude regels waren onduidelijk en verschilden van gemeente tot gemeente (en in sommige gemeentes zelfs van beambte tot beambte).

Let wel goed op dat je met een geregistreerde vertaler werkt. Sinds 1 januari 2021 zijn de regels immers veranderd. Meer hierover lees je onderaan.

Gebruik buiten België

Hiervoor is de procedure eigenlijk ongewijzigd. Wat zoveel wil zeggen als: het is nog altijd even complex als voordien. Doe daarom goed navraag bij de buitenlandse dienst of instantie of gemeente waarvoor je de vertaling nodig hebt. Volstaat een gewone beëdigde vertaling? Of willen ze ook een legalisatie? Of eisen ze ook nog een apostille?

Voor een gewone beëdigde vertaling volstaat de stempel van de beëdigd vertaler. Deze moet natuurlijk geregistreerd zijn in het Nationaal Register (zie verder).

Bij een legalisatie moet de beëdigde vertaling bijkomend afgestempeld worden in Brussel, bij de FOD Justitie (Waterloolaan 115, 1000 Brussel). Deze dienst is enkel te bereiken op dinsdag en donderdag. Voor een apostille krijgt de beëdigde en gelegaliseerde vertaling nog een extra echtverklaring (de apostille) bij de FOD Buitenlandse Zaken (Karmelietenstraat 27, 1000 Brussel). Deze dienst is elke dag open tussen 9u00 en 12u30, maar u hebt een afspraak nodig alvorens te kunnen langsgaan. Al deze stappen (beëdiging, legalisatie en apostille) moeten opeenvolgend gebeuren en vergen dus ook tijd. Hebt u geen tijd of zin om zelf heen en terug te rijden naar Brussel? Geen probleem. Wij werken samen met gespecialiseerde firma’s die op vaste tijdstippen afspraken hebben bij de verschillende diensten en u dus snel kunnen helpen. Vaak leveren we ook de vertalingen digitaal aan, in afwachting van de juiste stempel. Zo ben je toch al geholpen terwijl de mallemolen draait.

Waarop letten bij het kiezen van een vertaler?

Zoals gezegd moeten alle vertalers vanaf 2021 zich verplicht laten registeren op het Nationaal Register. Als bewijs daarvan krijgen ze een registratienummer, het zogenaamde VTI-nummer. Vraag dus zeker goed na aan de vertaler of hij/zij over zo’n nummer beschikt alvorens de vertaling te laten maken. Anders wordt je document alsnog geweigerd. Bij Buro-T werken wij natuurlijk enkel met vertalers die over een VTI-nummer beschikken.

Nog een tip: bereid je goed voor! Weet wat je nodig hebt (apostille, legalisatie, etc.). Bij twijfel: neem contact op met ons. Er bestaat nog wel eens verwarring over de verschillende termen die in andere talen worden gebruikt. Met onze ervaring komt u dan niet voor verrassingen te staan.